Monday, July 16, 2012

SotnikovVasil Bykov. Sotnikov.
Illustrator A. Slepkov, 1982.

0 comments:

Post a Comment